http://www.tatranci.sk/  
  http://www.tatranci.sk/  
 
Jazyk
SlovenskýFrancaisPo ruskiEnglish
Menu
O KLUBE
DOKUMENT: Čs. légie
KRONIKA KLUBU
LEGIONÁRSKY KURIÉR
KNIŽNICA ČS. LÉGIÍ
ZBROJNICA ČS. LÉGIÍ
ČESKOSLOVENSKÉ LÉGIE
ČS. OBEC LEGIONÁRSKA
POMNÍK „NAVRÁTILCOV"
SLOVENSKÉ JEDNOTKY
NÁRODNÉ HYMNY
DOBOVÁ FOTOGALÉRIA
WEBOVÉ ODKAZY
NAPÍŠTE NÁM
Vyhľadávanie

Anketa

Kronika klubu - rok 2008

23.1.2008
V roku 2008, začal náš klub svoje aktivity pre nás Slovákov a Čechov veľmi významnou akciou. V dopoludňajších hodinách cca. okolo 10:30 bola na územie Slovenskej republiky dovezená socha gen. M. R. Štefánika, ktorú odliali v zlievárni – Blansko v ČR. Na „hraničnom prechode“ Kúty – Brodské sme ju preto prišli „privítať aj my – Tatranci“. Socha je vysoká viac ako 7 m a mala by byť inštalovaná pred budovou nového Národného Divadla v Bratislave roku 2009. Keďže v tomto roku bude 90. výročie od tragickej smrti gen. M. R. Štefánika.
   Podujatie organizačne zastrešovala Nadácia gen. M. R. Štefánika. Prítomní boli tiež viacerí starostovia okolitých miest a obcí ako aj prednostovia obvodných úradov. Podujatie začalo príhovorom, v ktorom boli ozrejmené niektoré technické údaje týkajúce sa sochy. Potom nasledoval príhovor v ktorom sme si pripomenuli zásluhy gen. M. R. Štefánika ako politika, diplomata a generála francúzskej armády, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o Česko-Slovenskú štátnosť.
   Nakoniec sme boli pozvaní na krátke ale príjemné posedenie v priestoroch colnice, ktoré bolo spojené s malým občerstvením.
 
Spracoval: br. M. BILSKÝ
 
4.5.2008  
Prvý májový víkend sme už tradične venovali pietnej spomienke k 89. výročiu tragickej smrti gen. M. R. Štefánika, ktorú poriadala obec Ivánka pri Dunaji. Pietny akt sa uskutočnil na námestí Sv. Rozálie, kde je tiež umiestnená generálova busta. Po prejavoch a národnej hymne položili zúčastnení kvety a vence.
   Potom nasledovala filmová a webová prezentácia materiálov zo živata gen. M. R. Štefánika dokumentujúca jeho vedeckú, vojenskú a politickú činnosť. Množstvo zaujímavých informácií bolo prínosom aj pre nás.
   Spomienka sa nakoniec zakončila čašou vína, počas ktorej sa ešte živo diskutovalo. Tento rok prebehla akcia viacmenej v komornej atmosfére, ale už teraz sme si vytýčili určité ciele k organizácii okrúhleho výročia, ktoré bude v roku 2009.
 
Spracoval: br. M. BILSKÝ
 
28.6.2008
V sobotu dňa 28.6.2008 sme sa zúčastnili pietnej akcie na pamiatku padlých príslušníkov domobraneckého práporu č. 7 z Talianska v obci Bajč, ktorú poriadalo Slovenské Hnutie Obrody (SHO). Vojaci, ktorí sú v Bajči pochovaní, padli počas tzv. Nevyhlásenej vojny s Maďarskom v roku 1919. Práve v júni zúrili v okolí Nových Zámkov najintenzívnejšie boje.
Akt sa začal krátkým príhovorom členov SHO, ktorí zúčastneným pripomenuli, koľko obetí na životoch našich vojakov stála naša sloboda.
Po skončení pietnej akcie sme boli pozvaní na krátke občerstvenie v príjemnej atmosfére členov a priateľov SHO.
 
Spracoval: br. M. BILSKÝ
 
8.8.2008
Začiatkom augusta skoro ráno, som ako jeden z členov našej štvorčlennej čs. skupiny dorazil do Irkutska. Napriek únave sme tento deň venovali krátkej prehliadke mesta Irkutsk, ktoré samotní čs. legionári nazývali Parížom východnej Sibíri. Myslím, že toto pomenovanie si právom zaslúži! Centrum mi pripomínalo modernú európsku metropolu. Po krátkej prehliadke som smeroval k irkutskej železničnej stanici, ktorá je hneď za mostom cez rieku Angaru, ktorá ako jediná rieka vyteká z jazera Bajkal. Irkutská železničná stanica, toho času pekne zrekonštruovaná, bola miestom, kde bol do rúk červenej armády predaný procársky admirál Kolčak. Túto udalosť pripomína aj pamätná tabuľa, ktorá je vo vstupnej hale železničnej stanice. V Irkutsku sa tiež nachádza spoločný hrob čs. legionárov, ktorí padli počas vojenských operácií v tejto oblasti.
Práve za účelom uctenia si pamiatky padlých čs. legionárov som na Sibír prišiel aj ja. Mali sme jeden týždeň času na prípravu mramorového kameňa, na ktorý sme chceli umiestniť kovovú pamätnú tabuľu.
11.8.2008 – hneď v pondelok ráno sme preto vyrazili na cestu do Sľuďanky, miesta, kde lámali mramor na pomníky pred skoro storočím aj čs. legionári. Cesta z Irkutska do Sľuďanky je dlhá cca. 140 km. Cesta viedla cez stanicu Kultuk miesto bojov dvoch rôt 7. pluku Tatranského, ktoré v týchto miestach vykonali roku 1918 obchvatný manéver a následne vpadli do nepriateľského tyla na stanici Sľuďanke vzdialenej od Kultuku cca. 7 km.
V Sľuďanke sme v kameňolome vykúpili dostatočne veľký kamenný blok a začali sme s jeho opracovávaním a prípravou na umiestnenie pamätnej tabule. Keďže sme mali iba obmedzené vybavenie na opracovanie kameňa, toho dňa sme nejakého výrazného úspechu pri jeho opracovaní nedosiahli a ani dňa druhého. Mali sme našťastie dostatočnú časovú rezervu a pomohli nám aj ruskí priatelia. V stredu 13.8.2008 bola predpríprava na uchytenie tabule hotová. Kameň bol za menších obtiaží naložený na nákladné auto a vezený ďalších cca. 200 km do Posolskoj. Toho dňa sa ho však už zložiť nepodarilo pretože žeriav, ktorý bol k dispozícii skalu nenadvihol. Preto nasledujúceho dňa starosta Posolskoj prisľúbil pomoc a silnejší žeriav, ktorý nakoniec kameň umiestnil kam bolo treba. Ten sa nachádza neďeko kláštora v Posolskoj v časti pozemka ohradenej dreveným plotom.
17.8.2008 – na tento deň bolo naplánované slávnostné odhalenie pamätnej tabule. V skorých ranných hodinách vyrážame z Irkutska, ja, v historickej uniforme čs. légií. Cesta nám trvala niečo viac ako 6 hodín. Na obed sme sa zastavili neďaleko stanice Mysovaja, kde sme v lese našli okopy strelcov v ktorých bojovali ešte naši dobrovoľníci. Ku kláštoru sme dorazili naozaj ako sa vraví v hodine dvanástej. Všetko už bolo pripravené, rozvinuli sme naše zástavy a postavili sa na svoje miesta. Kameň s pamätnou tabuľou sa nachádza práve v mieste výsadku z troch parníčkov, ktorých posádku tvorila: sotňa kozákov, barnaulský strelecký pluk, 1. čs. samostatný úderný prápor a 1. rota 7. pluku Tatranského. Vylodili sa neďaleko kláštora a odtiaľ postupovali cca. 12 km peším pochodom na železničnú stanicu Posolskaja. Táto skupina vojakov tvorila tzv. obchvatnú skupinu, ktorej velil ruský pplk. Ušakov. Rýchlim útokom sa im síce podarilo dobyť stanicu ale bola na nich tlačená skupina boľševikov, ktorú zo stanice Kedrovaja vytlačila vpred postupujúca frontálna skupina. Nastal zúfalý boj, kde boli naše slabé časti obchvatnej skupiny nútené trocha ustúpiť. V nastávajúcich bojoch malých skupiniek vojakov, bol zajatý a zverským spôsobom umučený veliteľ skupiny pplk. Ušakov.
Situáciu zachránil signál 7. pluku, ktorý sa zrazu ozval zo skalnatých hôr, čs. legionári podporení týmto zvestovaním svojho vyslobodenia prechádzajú do prudkého protiútoku a zatláčajú boľševických Maďarov, Nemcov a Číňanov na útek. Poddali sa aj boľševické bajkálske lode Angara a Bajkal, ktoré hliadkovali na jazere. Angaru možno v súčasnosti vidieť ako kotvý v prístave v Irkutsku.
Padlí pri Posolskoj, sú pochovaní neďaleko železničného mosta pri Posolskoj, ako uvádza kniha Tatranci, tento údaj je presný. Po železnici v smere od Ulan – Ude (Verchne Udinska) do Posolskoj, je po pravej strane vydieť kríž, ktorý označuje bratskú mohylu našich padlých.
Po príhovore zúčastnených a taktiež po pripomenutí si histórie týchto bojov, ktoré som v stručnosti opísal, nasledovalo spievanie národných hymien. Poradie: hymna ČR, hymna SR, hymna RF.
Veľmi príjemné bolo, keď po oficiálnej časti prišli za nami miestni občania a pýtali sa na ďalšie informácie z histórie čs. légií. Taktiež bol veľký záujem o našu slovenskú zástavu, ktorú vystavia v miestnom múzeu. Po srdečných rozhovoroch sme boli starostom obce pozvaní na pohostenie, ktoré pre nás pripravil v miestnej reštaurácii.
18.8.2008 – naša skupina potom pokračovala ďalej na východ do mesta Ulan – Ude (Verchne Udinsk), kde sme si prehliadli miestny Ivalginský monastýr, tiež miesto, ktoré čs. legionári na svojej púti navštívili.
20.8.2008 – kedže výstavbou priehrady na rieke Angare sa časť kruhobajkálskej trate nepoužíva, iba ako turistická atrakcia. Rozhodol som sa prejsť tento úsek zo Sľuďanky do stanice port Bajkal, ktorá bola počas operácií na Bajkale úplne zničená. Nezabudnuteľné je množstvo starých tunelov, mostíkov a galérií, ktoré na tejto ceste sú. Je to skutočný živý dôkaz a aj veľký kus česko-slovenskej histórie.
V prvom rade som však rád, že náš hlavný cieľ, týkajúci sa umiestnenia a odhalenia pamätnej tabule bol úspešne splnený. Vykonali sme tak svoju povinnosť a poklonili sa prachu kostí našich bratov, padlých za samostatnosť Republiky. 
 
Spracoval: br. M. BILSKÝ
 
28.10.2008
Tradične ako po každý rok, zúčastnili sme sa výročia vzniku prvej Československej republiky. Tohtoročné oslavy boli o to významnejšie, že to bolo 90. rokov odkedy po stáročiach neslobody, vznikol prvý slobodný štátny útvar Slovákov a Čechov. My, príslušníci KVH - Tatranci, sme si tento sviatok prišli uctiť v historických uniformách 1. čs. zahraničného odboja. Význam čs. légií a sokolstva pri budovaní československej štátnosti, najlepšie vyzdvihol práve prvý prezident republiky prof. T. G. Masaryk: Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa
 
Spracoval: br. M. BILSKÝ
 
30.12.2008
V posledný mesiac roku 2008, sme sa zúčastnili akcie, ktorú zorganizoval klub generálov Slovenskej republiky. Záštitu nad celým podujatím, ktorého cieľom bolo odhalenie pamätnej tabule čs. legionárom a vojakom domáceho vojska, ktorí v januári roku 1919 oslobodili Bratislavu od maďarskej armády, prevzal podpredseda vlády Slovenskej republiky pán Dušan Čaplovič.
Tento slávnostný akt sa konal na Štefánikovej ulici č. 3 o 11:00. Ako čestná jednotka sme v uniformách čs. légií stáli my, členovia KVH - Tatranci a v uniformách 1. ČSR príslušníci KPVH.
Pamätná tabuľa je tak významnou pripomienkou kľúčových udalostí roku 1919 a bude verejnosti večnou upomienkou na zásluhy našich otcov a dedov, ktorí pre nás získali našu „Krásavicu na Dunaji“! 
*

Ako napísal sám V. Šrobár v nepublikovaných pamätiach, stalo sa tak "hlavne z dôvodu štátnej a národnej prestíže: pre nedohľadný význam sídla Prešporku pre celé Slovensko a pre štát... nejsť do Prešpurka, značilo zriecť sa Dunaja, Žitného ostrova a celého južného Slovenska."

*

Spracoval: br. M. BILSKÝ

 


Aktuality
26.01.2018
7.pochod gen. M. R. Štefánika
Dňa 28.04.2018 sa uskutoční 7. pochod gen. M. R. Štefánika. Zraz je tradične v Senci - Slnečné jazerá JUH (Autokemping). Zahájenie pochodu je stanovené na sobotu 28. apríla 2018 o 9:00 hodine. Trasa v dĺžke 18 km končí pri Mohyle gen Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Následne bude vykonané vyhodnotenie. Presun do Senca, vlastnými dopravnými prostriedkami, prípade vlakom, ktorý odchádza zo stanice 13:21 následne 15:21 priamo do Senca. PRIHLÁŠKY: prostredníctvom facebooku alebo mailom priamo na: tatranci@tatranci.sk Medaila 31,- Euro Diplom bez medaile 10,- Euro

07.02.2017
6. pochod gen. M. R. Štefánika (29.04.17)
6. ročník pochodu gen. M. R. Štefánika, nová jubilejná medaila Tatranci, nová trasa pochodu. Prihlášky len cez el. formulár. KLIK NA ODKAZ!

27.10.2011
Vernisáž malieb čs. légií
Dňa 7.11.2011 sa o 16:00 v priestoroch Hotela Relax v Senci (Slnečné jazerá sever) uskutoční vernisáž malieb čs. legionárov. Usporiadateľ akcie ČSOL - Jednota Senec

25.10.2011
Nové udalosti Kronika
Kvh-Tatranci sa podieľali na športovo-osvetovej akcii - Senecká šestka (plávanie na 600m).

06.08.2010
Spomienkovo pietny pochod po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie
KVH-Tatranci sa v dňoch 13.-14.8.10 zúčastní - Spomienkového pochodu po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie. 
  http://www.tatranci.sk/  
     

Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk
Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk
© 2018 ARGENIO s.r.o.